Flash SMS

Een flash SMS is een soort tekstbericht dat – zonder actie van de gebruiker - rechtstreeks en fullscreen op de mobiele telefoon verschijnt. Flash SMS is nuttig voor noodgevallen of als je vertrouwelijke informatie wil verzenden, zoals een Eenmalig Wachtwoord.

Je kunt een flash SMS verzenden met onze API en via SMPP. Het is niet mogelijk om flash SMS berichten te verzenden via onze web interface.

Voordelen van flash SMS:

  • Gebruikers kunnen het bericht niet negeren omdat het fullscreen verschijnt en de gebruiker het zelf moet sluiten.
  • Het is veiliger dan standaard SMS, omdat het bericht niet wordt opgeslagen in de inbox.

Als flash SMS niet wordt ondersteund door de provider of mobiele telefoon wordt het bericht nog steeds verzonden als standaard SMS