Wat zijn de verschillende afleverstatussen en hun betekenis?

Na het versturen van jouw berichten is de afleverstatus van het verzonden bericht zichtbaar in de kolom Status in het berichtenoverzicht van jouw MessageBird-Account. In de tabel hieronder vind je de mogelijke statussen, de betekenis en welke actie je eventueel kunt ondernemen.

Status Betekenis Actie
Afgeleverd Het bericht is afgeleverd en dit is aan ons bevestigd via de DLR (het afleverrapport).  
Niet afgeleverd Wij hebben het bericht niet kunnen afleveren. Bijvoorbeeld doordat het nummer foutief is ingevoerd of niet (meer) bestaat. Het kan ook zijn dat het toestel tijdens de validity time* geen verbinding met het A2P-netwerk heeft gehad. Check of het nummer van de ontvanger klopt.
Verzonden/Gebufferd Het bericht is verzonden, maar er is nog geen afleverstatus teruggekoppeld. Dit kan doordat het toestel is uitgeschakeld of deze geen bereik heeft. 

Dit is een tijdelijke status en verandert altijd naar afgeleverd of niet afgeleverd (binnen de validity time*).

Staat het toestel aan en heeft deze goed bereik, maar blijft de status op Verzonden staan? Schakel dan het toestel uit en herstart deze na 10 seconden. 

     

* Validity time is de geldigheidsduur van de SMS en is 48 tot 72 uur, afhankelijk van de instellingen van de operator.