Het Email to SMS-bericht opmaken in jouw e-mailprogramma

Door het gebruik van --begin en/of --end tags in jouw e-mailberichten kun je aangeven welke gedeeltes van jouw bericht je wel of juist niet wilt tonen in het uiteindelijke SMS-bericht. Er zijn hiervoor 3 mogelijkheden die hieronder worden toegelicht.

Begin en einde aangeven van het SMS-bericht (met --begin en --end tags)

Hi,

--begin Dit is het onderdeel van het e-mailbericht dat verstuurd wordt. --end

Beste from Amsterdam,
MessageBird

Begin aangeven van het SMS-bericht (met --begin tag)

Hi,

Hieronder komt de input voor het SMS-bericht, deze zin wordt niet getoond.
--begin Dit is het onderdeel van het e-mailbericht dat verstuurd wordt.

Einde aangeven van het SMS-bericht (met --end tag)

Dit is het onderdeel van het e-mailbericht dat verstuurd wordt. --end

Beste from Amsterdam,
MessageBird

Lees verder in artikel Email to SMS naar groepen >>