Contacten toevoegen en beheren

Voeg handmatig, één voor één, contacten toe binnen je MessageBird-account, of importeer grotere hoeveelheden contacten op onderstaande manieren:

  1. bestand importeren via een Excel-, CSV- of tekstbestand;
  2. tekst importeren door te kopiëren en plakken.

Selecteer de optie van jouw voorkeur bovenaan de Importeren-pagina en doorloop de 3 stappen. 

Per import met een CSV bestand is het maximum aantal contacten per import 50K contacten. Het maximum met een XLSX bestand is 10K contacten.

Tip! Zorg ervoor dat de telefoonnummers die je invoert correct en geldig zijn. Zo verspil je geen SMS-credits aan het versturen van berichten naar niet-bestaande telefoonnummers.

Stap 1: kies bestand of plak tekst

De contactgegevens die je gaat invoeren, moeten gescheiden zijn door een ; , | of <tab>. Hierdoor kan MessageBird onderscheid maken tussen de verschillende kolommen. Importeer je via een .xls-, .xlsx-, .csv- of .txt-bestand? Raadpleeg dan de betreffende spreadsheet-software om te controleren hoe de kolommen worden gescheiden. Voer je de gegevens handmatig in? Doe dit dan als volgt:

Geef vervolgens aan of de kolommen met een ; , | of <tab> zijn gescheiden en welke actie er moet worden uitgevoerd: contacten toevoegen of juist verwijderen.

Maak je gebruik van groepen? Dan kun je als laatste stap aangeven of je de te importeren contacten wilt toevoegen in (of verwijderen uit) een betreffende groep. De opties die je hier hebt zijn:

  • contacten niet toevoegen aan een groep
  • groepsnaam staat aangegeven in een kolom
  • kies een bestaande groep
  • geef een naam op voor een nieuwe groep.

Tip! Maak onderscheid tussen de ontvangers in jouw contactlijst door ze onder te verdelen in 1 of meerdere groepen. Dit kan ook door een kolom aan je bestand toe te voegen met de gewenste groepsnaam. Bestaat de groepsnaam nog niet in je MessageBird-account, dan wordt deze automatisch gecreëerd.

Stap 2: kies kolommen

Als in stap 1 juist is aangegeven hoe de geïmporteerde kolommen gescheiden moeten worden, kun je in deze stap elke kolom zijn eigenschap geven. Ook kun je hier de groep waaraan de contacten worden toegekend controleren en wijzigen.

Stap 3: controle en opslaan

Nadat je op CONTACTEN OPSLAAN hebt geklikt wordt het importeren verwerkt en kun je direct de status van je import bekijken. Hierin is te zien wanneer je jouw import hebt ingediend, om hoeveel rijen het gaat, wat de status is en wat het resultaat is (hoeveel er zijn gelukt, dubbel waren en/of fout zijn gegaan).

Lees verder in SMS-berichten opmaken en versturen >>